Kostanjevica – klostret

Ett tuppfjät söder om den lilla staden Kostanjevica ligger ett magnifikt kloster inbäddat i grönskan. Vi kom dit strax före kvällningen:

Om ni undrar över de mörka gestalter som skymtar här och där, så kan jag berätta att de ingår i en permanent(?) utställning av modern skulpturkonst. Jag tycker att de gör sig bättre ute i landskapet, där det uppstår ett slags harmoniskt samspel mellan skulptur och natur, än invid klostrets murar. Där är effekten av mötet snarare förfulande än förskönande. Men andra tycker uppenbarligen annat.

Kommentera