Vad händer i Slovenien?

Slovenerna kräver genomgripande förändringar

Under slutet av 2012 upplevde Slovenien en rad folkliga massprotester. 30 000 demonstranter från fackföreningar, organisationer för studenter, pensionärer och konstnärer samlades den 17 november till den första protesten. Dussintals protester följde i så gott som varje tätort i landet.

Vi vill att internationella observatörer ska veta att dessa demonstrationer inte är ”uppror mot åtstramningspolitik eller nödvändiga reformer” som Janez Janšas populistiska, nyliberala regering försöker beskriva dem som. De krav som ställs av slovenska medborgare rör inte bara förbättrade ekonomiska villkor utan det som en rättsstat och en demokratisk stat grundar sig på: rättssäkerhet, bevarande av välfärdssamhället, en bärkraftig ekonomisk politik som tjänar majoriteten av befolkningen i stället för snäva gruppintressen.

Som bakgrund kan sägas att massdemonstrationer är något exeptionellt för den här lugna lilla nationen och att ekonomi och levnadsstandard under diverse olika regimer ända till helt nyligen legat på en god nivå. Slovenien har betraktats som ett land som på kort tid framgångsrikt tagit en rad nya steg. Det är det första och hittills enda landet i för detta Jugoslavien som inträtt i EU, NATO, OECD och eurozonen. 2009 gick emellertid den slovenska ekonomin bakåt med 8% och under det senaste kvartalet gick landet in i en ny konjunktursvacka. Demonstranterna lägger skulden för detta inte bara på den nuvarande regeringens korrupta och inkompetenta politik, utan också på den senaste tidens rad av korrumperade regeringar som främst haft egen vinning för ögonen.

Ända sedan protesterna började har regeringen visat sin inkompetens när det gäller att kommunicera med landets medborgare. Arrogans, förlöjliganden, grovt våld och försök att provocera fram våld från demonstranternas sida är dess metoder. Följden har blivit att ännu fler vänt sig emot dem.

Janez Janša – som för övrigt är nära lierad med Viktor Orbán i Ungern – har under sina två mandatperioder försökt lägga massmedia och många av landets mest vinstgivande industrier och en rad andra institutioner under sig. Den alltmer politiserade författningsdomstolen gör sitt bästa för att blockera rätten till folkomröstningar. Rättsväsendets undermålighet, privatiseringar av allmänna tillgångar, överilade och illa genomtänkta åstramningsåtgärder håller på att bringa den en gång blomstrande slovenska ekonomin i fördärvet.

Regeringen – som tillträdde med mindre än 30% av befolkningens röster och som idag inte har mer än 20%:s stöd – försöker att genom hot och andra ljusskygga metoder inskränka yttrandefriheten och hindra media från att korrekt rapportera om demonstrationerna, utarmningen av de statliga universiteten till förmån för ideologiskt styrda ”privata” sådana, de ekonomiska nedskärningarna i skolor och förskolor, en ohållbar situation för forskning och kultur och den gravt korrumperade katolska kyrkans växande ekonomiska makt.

Regeringen försöker att härska genom att söndra och hetsa olika samhällsgrupper mot varandra. Demonstranterna svarar med att i stället försöka samla och ena människor och faktum är att dessa kommer från befolkningens alla led: gamla och unga, pensionärer och studenter, tjänstemän och arbetare, statsanställda och egenföretagare. Enligt färska opinionssiffror deltar 16% av befolkningen aktivt i demonstrationerna, 67% stöder dem och 85% förväntar sig att protesterna ska fortsätta.

Den 21 december samlades ungefär 12 000 människor till en allslovensk demonstration i Ljubljana. Dagen därpå, den nationella självständighetsdagen, genomförde slovenska kulturorganisationer en ”protestival” med 1000 deltagare som en reaktion mot det officiella firandet som iscensatts av och för den politiska eliten innanför kravallstängsel och med en ring av kravallpolis med vapnen pekande med landets medborgare omkring sig. Värt att notera är att även veteraner från det slovenska befrielsekriget 1991 deltog i protesterna, något som regeringen sannolikt inte väntat sig.

I januari kommer nya protester. Nya motståndsgrupper uppstår löpande. Till mitten av januari förbereds en kongress för att samordna grupper och organisationer som opponerar sig mot den nuvarande regeringens politik. Man vill skapa ett gemensamt handlingsprogram för den slovenska proteströrelsen. Även om myndigheterna försöker att ignorera det som sker, anser de flesta observatörer här att det inte längre är möjligt att hindra den växande proteströrelsen från att nå sina mål.

KOKS kommittén för slovensk kulturell samordning
DSP slovenska författarförbundet
ODBOR kommittén för ett samhälle grundat på rättvisa och solidaritet
TRS rörelsen för hållbar utveckling i Slovenien

Här finns en länk till den engelska översättningen (the english translation) av det slovenska originalet. (Klicka på word-länken i mitten av sidan!) Den svenska texten har tillkommit som en översättning av den engelskspråkiga versionen, men jag har valt att göra den lite kortare och jag har formulerat om vissa avsnitt något i hopp om att uppnå största möjliga tydlighet för läsare i Sverige.

15 kommentarer till “Vad händer i Slovenien?”

 1. För att det tydligare ska framgå att Slovenien inte är något land med svag och trasslig ekonomi som i panik gör uppror mot sitt armod, utan ett relativt välmående land som just nu av sin regering håller på att drivas i fördärvet vad gäller medborgerliga rättigheter, statliga institutioner och ekonomi, lägger jag här fram några siffror från 2011:

  BNP 89% i förhållande till EU-genomsnittet
  statsskulden ligger på 46% av BNP 
  det statliga underskottet är 4,6%

 2. Det rapporteras väldigt lite om Slovenien i svensk media.
  Vilka är det som protesterar? Är det allmänt oavsett politiska preferenser eller tillhör/sympatiserar de protesterande med något parti eller någon speciell grupp? När har Slovenien val nästa gång?

 3. De som protesterar är i princip från alla samhällslager och från alla demokratiskt inriktade politiska läger. Slovenien har riksdagsval 2016 och kommunalval 2014, men det ser väl ut som om regeringen kommer att falla långt innan dess.

 4. Intressant! Det är som Agneta ovan säger, det skrivs väldigt lite om Slovenien i svensk media. Ditt inlägg är uppskattat!

 5. Jag tittade runt lite och det förefaller i alla fall som om det är något av en ekonomisk kris i Slovenien. Landet är mycket beroende av export och nedgången i Europa har påverkat negativt. Är det då inte denna kris som orsakar protesterna? För att klara skivan vill regeringen höja (eller har höjt?) pensionsåldern från 57 år till 65 och det tycks som om såväl pensioner som offentliga löner har (eller ska?) skrivits/skrivas ner. Kan det inte vara mot sådant sparprogram som fack och pensionärsföreningar protesterar? På ett ställe nämns att det förekommer en fastighetsbubbla också. Europaportalen.se skrev i höstas:

  »Det är en fastighetsbubbla som har skapat krisen för bankerna och därmed även staten, skriver Financial Times Deutschland. Om Slovenien tvingas ta ett lån från euroländernas krisfonder blir det sjätte landet efter Grekland, Irland, Portugal, Cypern och Spanien.«

  Det är faktiskt väldigt svårt att få grepp om det hela via Internetmedier. Det mesta jag hittar är från i somras eller tidigt i höstas. Någon gör gällande att banker behöver 2–8 procent av BNP för att överleva. Byggen har avstannat halvfärdiga. Orsaker till den sämre ekonomin kan vara bankers utlåning utan tillräckliga säkerheter, den allmänna nedgången i Europa och korruption. Vad som är största orsaken kan jag inte lista ut. Fattar jag det hela rätt så menar de som protesterar att de inte orsakat eländet och därför inte heller ska betala det med sänkta löner, lägre pensioner, sämre skolor o förskolor.

 6. Hej igen Agneta,
  jag fick be om lite hjälp här, eftersom min överblick är begränsad.

  De som protesterar vill inte betala för bankkrisen som orsakades av byggkrisen, som uppkom medan regeringen Janša hade det politiska ansvaret. Lönesänkningarna och senareläggandet av pensionsåldern uppfattas naturligtvis som negativa, men många vore beredda att ta detta om det förde till att statsfinanserna gick ihop, om man kunde se någon genomtänkt strategi i det. Protesterna är främst riktade emot politikernas svek, korruption och ansvarslöshet. Man demonsterar för en rättsstat och för en klar ekonomisk strategi i stället för förhastade och ogenomtänkta nedskärningar.

 7. På ett ställe stod att läsa (på tyska) att krisen i grunden orsakas av att slovenerna levt över sina tillgånger. Det är verkligen irriterande att det inte går att finna ett ordentligt sammandrag/genomgång på svenska från tillförlitligt håll – ja, media här tycks inte bry sig.

  En kapitalförvaltare skriver för två månader sedan:
  Slovenien nästan på rätt väg

  Utrikiska Institutet skriver i december:

  »Den globala finanskrisen ledde till slovenskt BNP-fall och växande budgetunderskott, och regeringen frös 2010 löner för offentliganställda. Strejker och protester följde, och 2011 föll mittenvänsterregeringen i förtroendeomröstning och förlorade sedan nyvalet. En konservativ regering ledd av Janez Janša tog över i början av 2012.«

  Vill man ha tillgång till UI:s »omfattande material i Landguiden« kostar det en hel del sekiner. Kanske är det idé att skaffa sig tillgång till detta material i stället för att enbart söka på egen hand? <a href="texten”>Om Landguiden

 8. Jag kan inte svara på allt som rör de ekonomiska förloppen och vet därför inte vad som eventuellt är förvrängt eller ignorerat. Däremot ser jag fler och fler tecken på att regimen är våldsbenägen och despotisk. Jag klistrar in en svensk översättning av en artikel ur tidningen Delo idag här:

  Från dagens upplaga av DELO (Slovenien), 2012-01-04:

  Ljubljana – premiärminister Janez Janša har i ett brev till Igor Koršič, en av representanterna för ”Samordning av kulturella organisationer i Slovenien” (KOKS) [närmsta svenska motsvarighet är KLYS], uppmanat denne att avslöja namnen på dem som står bakom den engelska versionen av texten ”Uttalande från Slovenska författarförbundet till stöd för protesterna” (bl.a. publicerat på http://www.krizantema.com) eller riskera att personligen hållas juridiskt ansvarig. Det skriver den regeringsvänliga tidningen Reporter.

  I uttalandet vänder sig KOKS, Slovenska författarförbundet, OPSD (”Kommittén för ett rättvist och solidarisk samhälle”) och TRS (”Rörelsen för hållbar utveckling i Slovenien”), enligt Reporter, till utländska adressater med information om de slovenska protesterna mot ”den förhärskande, enväldiga och nyliberala regeringen Janez Janša”, i uttalandet även omnämnd som ”höger-populistisk envåldshärskare” och ”personlig vän till sin ungerska kollega Viktor Orban”.

  Bland mycket annat påstås att ”premiärminister Janez Janša beskriver demonstranter som zombies på extremvänsterkanten och stämplar dem som radikala nysocialister för att balansera närvaron av nynazister (förmodligen organiserade av regeringen i syfte att misskreditera protesterna)”.
  Janša ska enligt Reporter ha betonat att det skrivna uttalalandet är fullkomligt osant. Inte minst påståendet att ”regeringen försökt hindra yttrandefrihet och pressfrihet och använt telenätet som megafon för sina egna partimedlemmar.”

  I sitt brev undrar Janša vad som finns att vinna på en dylik nedsvärtning av Slovenien och den slovenska regeringen utomlands: ”Författarna till dessa uppenbara lögner bör svara mig så fort som möjligt. Jag föreslår också att man meddelar mottagarna av den information som skickats på engelska om de felaktiga citaten och andra osanna påståenden i den skickade informationen”, skriver han enligt Reporter.

  Som bekant karaktäriserade regeringspartiet SDS demonstranterna under den första officiella protestvågen [den 21 december 2012] i Ljubljana som ”zombies”.

  Översättning från slovenskan: Henrik C. Enbohm och Lucija Stupica

  KOKS – Koordinacijski odbor kulture Slovenije
  http://www.krizantema.com
  ZDRUŽENI V KOORDINACIJSKEM ODBORU KULTURE SLOVENIJE KOKS SMO PRISILJENI PREVZETI ZGODOVINSKO ODGOVORNOST TER STOPITI NA OKOPE NEODVISNE KRITIČNE IN SAMOSTOJENE, TOREJ SVOBODNE KULTURE

 9. Hej Bodil! Oroande att ännu ett EU-land tycks vackla på krisens avgrund. Jag fiskade lite på nätet och den enda nordiska rapporten jag hittade var i norska Dagbladet om de våldsamma demonstrationerna i början av december, från den norska nyhetsbyrån.
  Piratpartiet är närvarande i Slovenien och en sinolog från Ljubljanas universitet som är aktiv i partiet har skrivit en artikel i partiets tidning med en bra redogörelse för bl a ekonomiska skumraskaffärer som utgör en bakgrund till missnöjet.
  http://piratetimes.net/corruption-and-lack-of-transparency-led-to-unrest-in-slovenia/

  Enligt Slate och Economist är Transparency International, som bekämpar korruption, den nya människorättsrörelsen.
  http://www.slate.com/articles/news_and_politics/foreigners/2012/12/anti_corruption_movement_protests_riots_and_marches_across_the_globe_are.html
  http://www.economist.com/news/international/21568356-global-anti-corruption-efforts-are-growing-scope-and-clout-year-set-be

  Som sagt, oroande situation, men samtidigt ljusglimtar!

 10. Hej Ingvar,
  tack för kommentar och länkar! Jag tror i och för sig att slovenerna – för att de är så välorganiserade, envisa, fridsamma och målmedvetna – kommer att lyckas med att kasta av sig oket som ligger på dem, men det är klart att det finns risker också. Och jag tror inte att uppmärksamhet utifrån saknar betydelse.

 11. Bodil Z ljuger och förfalskar fakta i sina skrivande. Har levat i Sverige 30 år. Bor i Slovenien sedan 18 år. I Slovenien pågår komunist fachistisk kampanj, där komunister har 99 % av medier i sina händer och har beslagtagit i privata händer allt näringsliv som ägges av fd komunister som drivit företagen som mafia och folk blivit arbetslösa. Av Sloveniens 22 år demokrati har vänster styrt landet 18 år, höger i fyra år. Vänster har styrt landet till fördervet, dörav oroligheter.Premiärminister Janez Janša leder bra landet men komunister som sitter på 95 % alla positioner tillåter ingen annan att leda landet. Fd komunister är stenrika medan folket har ekonomisk svårt.Landets goda rykte har komunister skapat, Slovenien är enda fd komunistiska landet som sitter kvar alla komunister vid makten.

 12. Emil, jag misstänker att det anslag du har valt inte stärker tilltron till den position du intar i den här saken.

 13. Hej Bodil!
  Tack för att du översätter saker till svenska. Det är verkligen ont om information här. Skulle du ha lust att översätta den här artikeln också?
  http://www.dnevnik.si/mnenja/kolumne/dan-potem
  Författaren skriver analytiskt om sista protesten i fredags, om protesternas konsekvenser hittills, och om varför folk protesterar mot politiska eliter, dvs mot både höger och (så kallade) vänster. Jag översätter en liten bit av det senaste till engelska:
  ’But attention, the point of the protests is not ’they are all the same’, but ’neither they nor them are those we want’. ’Neither – nor is a specific structure. It’s not a structure of an all-included identity á la ’all’ (are the same, equally corrupted). It’s not apolitical, but it is a direct expression of what we’ve been complaining about for a long time: that we only vote against. The fact that you vote for somebody just because you’d like to prevent that somebody else is being elected – THIS is a sign of political absence.’
  Jag är en 31-åring från Slo som har bott i Sve i 5 år. MIn pappa var journalist hela sitt liv och jag vill bara säga att det där om 99 % ’kommunistmedia’ inte stämmer. Det är en typisk Jansa propaganda, som används för att förminska madias oberoende i landet. Situationen i Slo ÄR komplicerat och svårt begripligt, även för en insider. Men en sak är klar: majoriteten av folket, som var politiskt helt apatiska sista 20 åren, har upptäckt att de har visa medborgarrättigheter och ansvar och de börjar att utöva dem nu. De gör det på bästa lugna och kreativa sätt som finns. Och folk är trötta på att bli ideologiskt delade i kommunister och antikommunister hela tiden.

 14. Hej Zala,
  tack för din kommentar här! Jag svarar så sent eftersom jag varit bortrest ett tag, men nu är jag på plats i Zagreb igen. Jag mailar dig, när jag har fått lite ordning här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *