plog – plug

Ett ord i gårdagens dikt förde mig in på ett sidospår, ett sådant där etymologiskt spekulationsspår, ni vet, som det kan vara så frestande att tassa in på. Mitt öga fastnade vid likheten mellan ”plogen” och ”plugom” – en likhet som egentligen är ännu större. Kastar man av ändelserna för svenskans bestämda form och kroatiskans instrumentalis får vi ”plog” och ”plug”. Tar man dessutom fasta på att vokalljuden är i stort sett desamma trots den grafiska skillnaden, så står man inför två i det närmaste identiska ord. Min tanke svajar något och jag är beredd att dra svindlande slutsatser, men så går jag, för att behålla markkontakt, till Hellquists etymologiska ordbok och slår upp ”plog”. Jag läser och finner bland annat att ett liknande ord fanns i exempelvis fornhögtyskan, langobardiskan, fornslaviskan och litauiskan. Ja, ni kan titta själva. Sedan står det att ordet trots alla tolkningsförsök ännu är dunkelt (detta på Hellquists tid, kanske vet man mer idag?) och så kan man läsa det här: ”Säkerligen betecknande ett mindre primitivt redskap än årdret och kanske lånat från det folk, där den nya uppfinningen såg dagen.”

Det här med ursprungets dunkel gör att jag ändå släpper tanken fri och gör mig en bild av skeendena eller kanske snarare av bristen på skeenden just på denna isolerade punkt. Mitt inne i vimlet av alla ord som utvecklats och förändrats enligt olika linjer i germanska och slaviska språk har ordet ”plog/plug” liksom fallit ur förvandlingarnas ström och plöjt sig ner i språkens bottenslam och så småningom blivit till en hård liten plogfossil eller en tidlöshetspärla.

9 kommentarer till “plog – plug”

 1. Apropå etymologi och serbokroatiska för potatis som vi pratade om i Zagreb – mamma lade märke till en hel massa ord i Istanbul, på turkiska alltså, som hon förstod. Bland annat potatis ”krumpir” tror jag det hette. Många andra grönsaker (och livsmedel i stort) verkar ha importerats språkligt under turkarnas tid på Balkan.

 2. Ja, ”krumpir” heter det på kroatiska också. Dessutom har jag på ett särskilt sätt lagt märke till ordet ”boja” som betyder ”färg” och också har turkiskt ursprung. Samtidigt passar ordet väldigt fint in i kroatiskan:

  Koje je boje kuća? = Vad är det för färg på huset?

 3. Wikipedia är väl inte särskilt hjälpsam heller http://en.wikipedia.org/wiki/Plough#Etymology:

  In English, as in other Germanic languages, the plough was traditionally known by other names, e.g. Old English sulh, Old High German medela, geiza, huohili, and Old Norse arðr (Swedish årder), all presumably referring to the scratch plough (ard).

  The current word plough comes from Old Norse plógr, and therefore Germanic, but it appears relatively late (it is absent from Gothic), and is thought to be a loanword from one of the north Italic languages. Words with the same root appeared with related meanings: in Raetic plaumorati ”wheeled heavy plough” (Pliny), and in Latin plaustrum ”farm cart”, plōstrum, plōstellum ”cart”, and plōxenum, plōximum ”cart box”.[1][2] The word must have originally referred to the wheeled heavy plough which was common in Roman northwestern Europe by the 5th century a.d.[3]

  Orel (2003)[4] tentatively attaches plough to a PIE stem *blōkó-, which gave Armenian peɫem ”to dig” and Welsh bwlch ”crack”, though the word may not be of IE origin.

 4. I en slovensk etymologisk ordbok kan man – enligt vad jag har fått veta – läsa att ordet ”plug” är av slaviskt ursprung och enligt Hellquist fanns det redan i fornslaviskan. Ju mer jag ser och får veta desto mer lutar jag åt hypotesen om plogfossilen i språkens bottenslam.

 5. Wikipedia ger inte heller någon klarhet om ursprunget:
  Plogen är en vidareutveckling av årdret men etymologiskt har de ingen koppling till varandra.[3] Ordet för plog är väldigt likartat inom den germanska språkgruppen (norska plog, danska plov eller ploug, tyska Pflug och engelskans plough) Ordet kommer ur fornsvenskans plōgher, samma ord som det fornnorska och fornisländska plógr. Trots en mångfald av försök att ytterligare spåra ordet tillbaka i tiden är dess ursprung höljt i dunkel. Det kan jämföras med langobardernas (långskäggens) plovum eller plovus och rätoromanskans plaumorati liksom det fornslaviska ordet plugǔ’ och litauiskans pliúgas.

  En annan germansk benämning på plog kommer ur det gotiska ordet hôha vars ursprungliga betydelse belyses av de närbesläktade šākhā på sanskrit, gēc på iriska och det litauiska szakà samt det gammalengelska ordet sulh, plog eller fåra. I vissa svenska dialekter säger man fortfarande ärja med betydelsen plöja.

 6. Jag funderar lite över vilken tid det rör sig om. När vidareutvecklades årdret till plog? På 700-talet? Och när kom ordet ”plog” i en eller annan variant?

 7. Det kanske är ordet ”plog” som lämnat sina första för oss nu kända spår vid den tid jag talade om här. Jag tror mer och mer på min plogfossil.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *