”det aningslösa slöseri, som denna besparing skulle innebära”

Igår publicerade Svenska Akademien en deklaration emot nedläggandet av Litterära översättarseminariet:

Uttalande rörande framtiden för Södertörns översättarutbildning

Det har sagts att Europas gemensamma språk är översättningen. Det gäller inte minst i ett litet land som Sverige. Från översättningen av Nya testamentet 1526 till det senaste seklets tolkningar av Proust, Kafka, Mann och Joyce har den svenska kulturen varit beroende av goda översättare som berikat språket och givit tillgång till oskattbara tankevärldar.Men det har självfallet inte stannat vid den europeiska kulturkretsen. På senare tid har skickliga översättare gett svenskt kulturliv viktiga impulser genom verk av kinesiska, japanska, arabiska, persiska och turkiska författare likaväl som väsentliga verk från USA och Latinamerika. För Sveriges del i det internationella samtalet har de kompetenta översättarna varit av vital betydelse.Den översättarutbildning som sedan ett antal år bedrivits vid Södertörns högskola, med tonvikt på skönlitteraturen, är ett viktigt inslag i sammanhanget. Här har äldre erfarna översättare kunnat förmedla sina erfarenheter till blivande kolleger och på så vis svarat för en obruten tradition i den angelägna verksamhet som översättningen utgjort i vårt land. Södertörns högskola borde känna stolthet över denna insats. I stället vill man de facto – av snäva ekonomiska skäl – lägga ned hela den aktuella utbildningen.Många av oss ledamöter i Svenska Akademien har ingående erfarenheter av såväl översättningens betydelse som dess problematik, och Akademien har också anordnat ett internationellt Nobelsymposium kring dessa frågor. Mot den bakgrunden reagerar vi starkt inför det aningslösa slöseri, som denna besparing skulle innebära. Vi vill på det bestämdaste avråda Södertörns högskola från en på sikt ödesdiger nedläggning av översättarseminariet.

≈≈

PS Skicka följande protestskrivelse till rektor för Södertörns högskola:

moira.vonwright@sh.se

(Ämne:) PROTEST

Jag protesterar härmed mot att Södertörns högskola stoppar antagningarna till Litterärt översättarseminarium, och uppmanar skolans ledning att tänka om och låta denna unika och viktiga utbildning fortsätta!

Hälsningar, [ditt namn]

5 kommentarer till “”det aningslösa slöseri, som denna besparing skulle innebära””

 1. Kampen går vidare och jag tycker det ser hoppfullt ut, när bl.a. Svenska Akademien och dagens ”Översättarna öppnar världen”uppmanar Södertörns högskola att ompröva sitt beslut.Dom borde skämmas!

 2. Ja, de har inget att förlora på att lyssna och ändra sig, allt att vinna, för den minimala besparing det skulle innebära att lägga ner utbildningen kommer snabbt att ätas upp av förlorat anseende och minskad attraktivitet. (Det är ju faktiskt inte så att det inte skulle finnas några samband mellan anseende och pengar.)

 3. Pengars värde, kära Bodil, ligger helt och hållet i vad de används till; krigsmaskineri, konsumistiskt narcissism eller en rejäl bredd i skola/undervisning.
  Såklart kommer de inte undan med det här, och i vilket fall finns det nu en stark pressuregroup som kan se till att seminarierna läggs ut vid någon annan Undervisningsanstalt. Synd ändå, för de redan prövade erfarenheterna vid Södertörn är förstås ett kapital i sig.

 4. Gabrielle,
  jag lägger – för dem som inte sett detta på annat håll – till detta för att ytterligare effektivisera protesterna:

  Sofia Nordin Fischer i facebookgruppen ”Rädda Litterära översättarseminariet vid Södertörns högskola!” säger: Skicka följande protestskrivelse till rektor för Södertörns högskola:

  moira.vonwright@sh.se

  (Ämne:) PROTEST

  Jag protesterar härmed mot att Södertörns högskola stoppar antagningarna till Litterärt översättarseminarium, och uppmanar skolans ledning att tänka om och låta denna unika och viktiga utbildning fortsätta!

  Hälsningar, [ditt namn]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *