Matthias Domaschk

Ni som läst pausträdet lite längre minns kanske mina översättningar av den östtyska medborgarrättskämpen Freya Kliers texter. (Här finns en länksamling.) Även om det kan ha verkat så, så har jag inte slutat intressera mig för henne. Bland annat är jag med i en Freya Klier-facebookgrupp. Nyss lästre jag ett inlägg om Mattias Domaschk där. 24 år gammal dog han under ännu ouppklarade omständigheter i ett häkte i Gera. För några år sedan skrev Freya Klier en bok om honom och förra året till hans trettionde dödsdag kom en andra upplaga av boken ut.

Bokens titel är Matthias Domaschk und der Jenaer Widerstand ( Matthias Domaschk och motståndet i Jena). Och så här presenteras boken och samtidigt Matthias Domaschks öde:

Matthias Domaschk ( 12. Juni 1957 in Görlitz † 12. April 1981 in Gera) war ein Vertreter der Bürgerrechtsbewegung der DDR und Stasiopfer.*

Die Universitätsstadt Jena entwickelte sich in den siebziger Jahren zu einem Zentrum der Opposition gegen das SED-Regime. Besonders die Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 und die Ausbürgerung Wolf Biermanns 1976 mobilisierten viele junge Menschen, die sich in der Jungen Gemeinde oder in literarischen Kreisen engagierten.

Neben Jürgen Fuchs, Doris Liebermann und Roland Jahn zählte Matthias Domaschk zu den bekanntesten Repräsentanten der Jenaer „Szene“. So reiste Domaschk u.a. nach Prag und Danzig, um Kontakte zur Charta 77 und zu Solidarnosc herzustellen. Ein Spitzel der Staatssicherheit warf ihm vor, eine Terrorgruppe gründen sowie 1981 den SED-Parteitag stören zu wollen. Auf Befehl der Staatssicherheit wurde Domaschk am 10. April 1981 verhaftet und in die MfS-Untersuchungshaftanstalt nach Gera gebracht. Dort verstarb er zwei Tage später auf ungeklärte Weise.

(Matthias Domaschk (* 12 juni 1957 i Görlitz † 12 april 1981 i Gera) var en representant för medborgarrättsrörelsen och ett offer för Stasi.

Universitetsstaden Jena utvecklade sig under 1970-talet till ett centrum för oppositionen mot SED-regimen. Särskilt efter krossandet av Prag-våren och efter landsförvisningen av Wolf Biermann 1976 upprördes många unga människor som engagerade sig i Junge Gemeinde och i litterära kretsar.

Vid sidan av Jürgen Fuchs, Doris Liebermann och Roland Jahn räknades också Matthias Domaschk till de mest kända representanterna för ”rörelsen” i Jena. Och Domaschk reste till Prag och Gdansk för att ta upp kontakter med Charta 77 och Solidarnosc. En angivare från Stasi anklagade honom för att vilja grunda en terrorgrupp och för att vilja störa SED:s partidag 1981. På Stasis befäl anhölls Domaschk den 10 april 1981 och han fördes till Stasi-häktet i Gera. Där dog han två dagar senare under ouppklarade omständigheter.)

Jag tänker nu på att jag kom till DDR bara några månader efter Matthias Domaschks död och på att vi var i det närmaste jämnåriga och på att jag inte en endaste gång under mitt år i DDR hörde talas om honom.

°°

Här i en artikel i ”Die Welt” från förra året finns historien om hans död.

Och här är ett youtube-klipp om en minnesstund som hölls på den trettionde dödsdagen.

Kommentera