Lövlycka

Gulddag följer nu på gulddag efter den dimmgrå perioden. Lövhögarna i parkerna prasslar inbjudande. Jag drar fötterna genom dem och Londi nosar efter bröd och annat gott.

Alla som kan är ute och låter solen lysa på sig. Londi träffar en ny vän och de dansar runt i lövguldet tillsammans:

Trädstammarna står till stövelskaften i det gulrödprassliga.

Kommentera