Olaus Petris Domareregler

Tillåt mig att bläddra upp en ny sida i mitt lilla textkompendium Från Rökstenen till Strindberg. Detta bläddrande ingår i mina förberedelser och bland det som följer på den här sidan finns det en del som jag måste fundera igenom igen.

°°

ur Domareregler av Olaus Petri (1493-1552)

Allmennelighe ordsedher brukas offta för almenneligh lagh, huilka ock så lagh äro. Sådana som thesse äro:

Then ther går j borghan, han går j bettalan.
Hött är medh ingo bött.
Affwundzman skal icke witna.
Olagha fång är ofång.
Jngen kan wara domare vthi sijn eghen saak.
Effter ens mandz taal skal ingen dömas.
En ährelöös man bör icke witna.
Then ther slår han bryter.
Wold är icke landz rett.
Thet är icke alt sant som är sanno lijkt.
Thet är: thet man gerna seer, ther withnar man gerna widh.
Then icke haffuer koo, han böte medh krop.
Then ey haffuer soo, han böte medh koo.
Kend saak är så godh som witnat.
Giord gerning haffuer ingen wendning.
Ther en bryter medh, ther skal han bättra medh.
Okendom manne giffs icke witzord.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *