Jelinek i Romanowskas salonger

n421361020505_3817Den sista januari klockan sju på kvällen kan den som vill – än finns det platser kvar – vara med om ett evenemang som fritt rör sig i och kring Elfriede Jelineks texter och som låter dessa mötas med sekvenser ur Höga Visan. Platsen är Julia Romanowskas salong vid Torbjörn Klockares Gata 14 i Stockholm. Här följer ett udrag ur presentationstexten:

Schibbolet-föreställningen ”Jag är sjuk av kärlek” är ett lyrisk-episkt flätverk som bygger på texter ur ”Lust” av Elfriede Jelinek sammanfogade med sekvenser ur Höga Visan. Textfloden interfolieras med musik.

En Schibbolet-föreställning är ett slags litterär och musikalisk installation – ett collage av text och musik – som gestaltas sceniskt av två läsröster, en manlig och en kvinnlig. Lyrik, prosa, dokumentära texter och kommentarer binds samman med musik; från konstmusik till populärmusik, från medeltida musik till avantgarde. I ett intensivt samspel eller motspel strömmar musikstycken och textfraser i ett polyfoniskt flöde, med ständiga växlingar mellan olika genrer.

image
Chagall: Salomos Höga Visa (1958)

Här finns lite till att läsa från scensalongens hemsida. Och några praktiska upplysningar.

I sammanhanget passar det kanske med en text om Elfriede Jelinek från en annan salong.

Kommentera