Hyperions Schicksalslied

Under läsningen av Enckells Hölderlinbok har jag kommit att tänka mer och mer på Hölderlin och hans diktning. Igår skrev jag några rader om kapitlet som handlar om brevromanen ”Hyperion oder der Eremit in Griechenland” och idag vill jag med er läsa den stora dikten ”Hyperions Schicksalslied”. Jag har också gjort ett försök att översätta den till svenska…

pict6864

Hyperions Schicksalslied

Ihr wandelt droben im Licht
 Auf weichem Boden, selige Genien!
  Glänzende Götterlüfte
   Rühren euch leicht,
    Wie die Finger der Künstlerin
     Heilige Saiten.   

Schicksallos, wie der schlafende 
 Säugling, atmen die Himmlischen; 
  Keusch bewahrt 
   In bescheidener Knospe, 
    Blühet ewig 
     Ihnen der Geist, 
      Und die seligen Augen 
       Blicken in stiller 
        Ewiger Klarheit.

Doch uns ist gegeben, 
 Auf keiner Stätte zu ruhn, 
  Es schwinden, es fallen 
   Die leidenden Menschen 
    Blindlings von einer 
     Stunde zur andern, 
      Wie Wasser von Klippe 
       Zu Klippe geworfen, 
        Jahr lang ins Ungewisse hinab.

Hyperions ödessång

Ni vandrar däruppe i ljuset 
 På mjuka stigar, sälla himlaväsen! 
  Glänsande gudafläktar 
   Vidrör er lätt, 
    Som harpistens fingrar 
     Heliga strängar.

Utan öde, som det sovande 
 Lindebarnet, andas de himmelska; 
  Kyskt bevarad 
   I ödmjuk knopp, 
    Blommar evigt 
     Säll deras själ, 
      Och de saliga ögonen 
       Blickar i stilla 
        Evig klarhet.

Men oss är givet, 
 Att ingenstans få ro, 
  De störtar, de faller 
   De lidande mänskor 
    Blint från stund 
     Till stund 
      Som vatten från klippa 
       Till klippa kastade 
        Genom åren ner i ovissheten.

Här finns två av mina tidigare Hölderlintexter:

Hölderlin – längtan tillbaka till det klassiska Grekland

Källarhändelser – en Hölderlinvind

19 kommentarer till “Hyperions Schicksalslied”

 1. Åh, denna fantastiska Hölderlin-dikt! Speciellt tredje strofen, ord så makalöst täta på innehåll – – –

 2. Ja, fallet ner från klippa till klippa är så ”plastiskt” i strofen att man vid läsningen liksom själv från rad till rad tvingas djupare och djupare ner i avgrunden.

 3. Mycket fin översättning, Bodil. Men lockade det dig (som det definitivt skulle gjort mig) att i rytmhänseende bli gammalmodig i tredje strofens första rad och skriva ”äro”?

 4. Och sen tänkte jag: ”Schicksalslied”… Brahms i sin allra sirapströgaste halvstorvulenhet… Högkulturen har en hel del att svara för.

 5. Gunnar,
  tack, och jag håller med dig om att skulle behövas en stavelse till i den där raden, men ”äro” går väl inte av rent grammatiska skäl; verbet syftar på något i tredje person singular – om jag ska vara petig. Kanske kunde man lite friare säga ”Men vi äro dömda” – nej, det blir nog inte bra. Eller ska man flytta in ett ”åt”? Nej… Kanske kan man hitta ett längre verb i stället för ”givet”?

 6. ”idag vill jag med er läsa…” – jag vill bara säga att jag mycket uppskattar och gärna hörsammar dina inbjudningar!
  Det du bedriver är rena lyriska folkbildningen. Jag letade lite i hyllorna och hittade Erik Blombergs tolkning, i samlingen ”Jorderingen” från 1954. (Vad klokt det var att som ung bära hem kasse efter kasse från antikvariaten och bygga ut hylla efter hylla…)
  En fråga: den succesiva förskjutningen av raderna från vänster till höger, som förstärker det störtande, det fallande i sista strofen – är det originalets typografi? Blomberg har det inte.

 7. Lennart,
  det gör mig glad att höra dig säga detta. Tack! Nu är jag förstås nyfiken på Blombergs tolkning. Kan du kanske visa den på något sätt?

  Vad gäller radförskjutningarna, så kan jag inte säga något med säkerhet. Här hemma har jag på originalspråk en version med ”radfall” och en utan, men mina utgåvor hör nog inte till dem som boksamlare letar efter. Kanske kan någon annan svara på detta – någon som tittar in här?

 8. Bodil,
  här kommer Erik Blombergs tolkning:

  Ni vandrar däruppe i ljus
  på mjuka marker, saliga genier.
  Gudars glänsande luft
  smeker er lätt
  som en spelerskas finger
  heliga strängar.

  Ödesfritt som det sovande
  barnet andas de himmelska.
  Kyskt i skydd
  av den blygsamma knoppen
  blommar evigt
  själen hos dem,
  och med saliga ögon
  blicka de stilla
  i evig klarhet.

  Men oss blev det givet,
  att ingenstädes få ro.
  De svinna, de falla
  de lidande mänskor
  från timma till timma
  nedåt i blindhet,
  likt vattnet som slungas
  från klippa till klippa
  år efter år mot okända djup.

 9. Oj, det blev prosa av det hela. Nytt försök:

  Ni vandrar däruppe i ljus /
  på mjuka marker, saliga genier. /
  Gudars glänsande luft /
  smeker er lätt /
  som en spelerskas finger /
  heliga strängar. //

  Ödesfritt som det sovande /
  barnet andas de himmelska. /
  Kyskt i skydd /
  av den blygsamma knoppen /
  blommar evigt /
  själen hos dem, /
  och med saliga ögon /
  blicka de stilla /
  i evig klarhet. //

  Men oss blev det givet, /
  att ingenstädes få ro. /
  De svinna, de falla /
  de lidande mänskor /
  från timma till timma /
  nedåt i blindhet, /
  likt vattnet som slungas /
  från klippa till klippa /
  år efter år mot okända djup.

 10. Tack Lennart,
  jag försöker ”ordna till strofformen”, så det blir lättare att jämföra och fundera över original och tolkningar:

  Ni vandrar däruppe i ljus
  på mjuka marker, saliga genier.
  Gudars glänsande luft
  smeker er lätt
  som en spelerskas finger
  heliga strängar.

  Ödesfritt som det sovande
  barnet andas de himmelska.
  Kyskt i skydd
  av den blygsamma knoppen
  blommar evigt
  själen hos dem,
  och med saliga ögon
  blicka de stilla
  i evig klarhet.

  Men oss blev det givet,
  att ingenstädes få ro.
  De svinna, de falla
  de lidande mänskor
  från timma till timma
  nedåt i blindhet,
  likt vattnet som slungas
  från klippa till klippa
  år efter år mot okända djup.

 11. Jag har samma Blombergtolkning i ett exemplar av Dikt och tanke II, som någon av söner lämnat kvar i våra hyllor. Sättningen har radfall Det enda som skiljer från Lennarts version är inledningsraden som lyder:

  I vandren där uppe i ljus

 12. En sak som jag funderar på är Blombergs ”genier” i första strofens andra rad.
  Är det bara en nutida läsare som lätt kan tro att det handlar om extremt intelligenta varelser? Och inte om genius, något slags skyddsandar, i pluralis? Bodils ”sälla himlaväsen” måste vara bättre då.
  Efter en ny runda i hyllorna hittar jag band 17 av antologin Litteraturens klassiker (1969). Där finns dikten återgiven i original, med förskjutna rader, och en anonym prosaöversättning. Där har andra raden ”saliga génier”.

  Märklig arkaisering, att ändra i Blombergs tolkning till ”I vandren”. Det strider mot resten av tolkningen, tycker jag.

 13. Jag tror som du Lennart, att ordet ”genier” i en nutida översättning kan föra till missförstånd. Översättningen ”sälla himlaväsen” av ”selige Genien” är naturligtvis bara en av flera möjliga vägar. Man kunde förstås också bilda något med ”saliga…

 14. Bodil. Jag rodnar i förvirring om är och äro. Det var sent. Det var fel. Det var bassisten i mig som reagerade: dunk-dunk-dunk-dunk-DUNK-dunk. You know the feeling.

 15. Jag fann en översättning av Stig Jacobsson i ett programblad för Malmö Symfoniorkester.

  Ni vandrar däruppe i ljus
  På mjuka marker, saliga andar!
  Skimrande gudabrisar
  Rör er lätt,
  Liksom musans fingrar
  Heliga strängar.

  Utan öden, som det sovande
  Spädbarnet, andas de himmelska;
  Kyskt vårdad
  i en blygsam knopp,
  Blommar evigt
  Anden i dem,
  Och de saliga ögonen
  Blickar in i stilla,
  Evig klarhet.

  Men åt oss är givet
  Att ingenstans finns ro,
  Så förtvinar, så falla,
  Lidande människor
  Blint från den ena
  Timman till den andra.
  Som vatten från klippa
  Till klippa kastat.
  Genom år av ovisshet.

 16. Tack Agneta,
  ursäkta det här tekniska. Jag ska försöka sätta in den med radbrytningar. (När jag gör det i en text här använder jag markdown och det innebär att jag lägger in två mellanslag vid varje radslut. När jag försökte ändra i din gick det inte, kanske för att du börjat med riktig html-kod och sedan ”hände något”. PS Jag är inte den rätta att förklara sådant här.)

  Schicksalslied

  Text av Friedrich Hölderlin ur Hyperion
  Svensk översättning av Stig Jacobsson

  Ni vandrar däruppe i ljus
  På mjuka marker, saliga andar!
  Skimrande gudabrisar
  Rör er lätt,
  Liksom musans fingrar
  Heliga strängar.

  Utan öden, som det sovande
  Spädbarnet, andas de himmelska;
  Kyskt vårdad
  i en blygsam knopp,
  Blommar evigt
  Anden i dem,
  Och de saliga ögonen
  Blickar in i stilla,
  Evig klarhet.

  Men åt oss är givet
  Att ingenstans finns ro,
  Så förtvinar, så falla,
  Lidande människor
  Blint från den ena
  Timman till den andra.
  Som vatten från klippa
  Till klippa kastat.
  Genom år av ovisshet.

 17. Gunnar,
  jovisst känner jag till det där dunkandet inne i bollen. Nästa gång är det jag som ”äro”.

 18. På tal om plurala verbformer så var de avskaffade i löpande text då jag började min skolgång. I de böcker som skolan tillhandahöll fanns de dock kvar, så vi uppmanades att försöka tänka bort dem och i stället läsa vad som borde ha stått. I visor, dikter och psalmer skulle de dock finnas kvar och än i dag sjunger vi väl: »Vi äro musikanter … ”

Kommentera