Guldfåglarna

Kanske har ni också sett dem – guldfåglarna? Under blekblåa vintermorgnar vid vårt vilda Västerhav lyfter de ibland helt oförmedlat och flyger över vikarna som fria stänk av ljus eller som en nyss splittrad kedja av levande guldlänkar.

fåglar