Dagbok från Greifswald 1981-82: en sammanställning

Sedan en tid har jag funderat på att publicera en sammanställning av de dagboksanteckningar från min tid som utlandslektor i Greifswald (1981-82) som jag i utspridd form publicerat här. Det rör sig alltså bara om de anteckningar jag visat tidigare, dagboken som helhet är mycket mer omfattande och denna helhet ska jag inte belasta er med.

Den här sammanställningen är också tänkt som en brandfackla mot glömskan.

passbild

Här kommer först – som ett smakprov för de läsare som inte läst något ur min Greifswaldserie – ett litet utdrag ur introduktionstexten:

All personal som jag kom i kontakt med var med undantag för den norske utlandslektorn lojal med DDR-systemet eller låtsades åtminstone vara det. Vid institutionen kom jag egentligen bara i närmare beröring med språklärarna som tex Kamrath(svenska), Broby-Ilg(danska), och Prüsse(norska). Den stora rent politiska delen av personalen var det inte meningen att jag skulle veta något om, förstod jag så småningom.

Bara på omvägar och i väldigt liten omfattning fick jag veta något alls om de politiska ämnena som det undervisades i. Det fanns tex en föreläsningsserie med namnet ”Grundprobleme des antiimperialistischen Kampfes der Völker Nordeuropas”. Jag råkade en gång av en tillfällighet få syn på det här namnet och frågade då en kollega vad det var för en kurs. Men jag fick inget svar på min fråga. Först efter ”Wende” har jag fått reda på att kursinnehållet var ”det permanenta politiska, ekonomiska och ideologiska kristillståndet” i de nordiska länderna. En annan föreläsningsserie, eller om det bara rörde sig om en enskild föreläsning, som jag först har fått veta någonting om efter 1989 är ”Geheimnisschutz und Schutzrechtspolitik”. En tungt vägande orsak till att varken Jan Knutsen (den norske utlandslektorn) eller jag fick veta någonting alls om den här föreläsningen var att vi själva utgjorde en del av innehållet i den i vår egenskap av representanter för ”den statsmonopolistiska kapitalismen”.

Och här följer länksamlingen:

Introduktionstext

22.9 1981

29/30.9 1981

28.10 1981

2.11 1981

8.11 1981

12.11 1981

23.11 1981

19.1 1982

26.1 1982

6.3 1982

20.3 1982

25.3 1982

3.4 1982

4.4 1982

Flykten – dagboksanteckningen som aldrig gjordes

Slutord med utdrag ur Stasiakt

pass

PS Till sist lägger jag – bara för min egen ”ordningsskull” – in två andra länksamlingar jag tidigare sammanställt på ett liknande sätt:

Mina Fausttexter.

Mina kortare texter om Klara Johanson – de flesta i alla fall.

Porträtt av Klara Johanson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *