Imants Ziedonis: Epifani

![häfte](/wp-content/PICT6/PICT6606.jpg @alignright)I ett av häftena med smakprov på nyare lettisk litteratur som jag fick med mig från Lettiskt litteraturcentrum på bokmässan i Leipzig har jag hittat några prosadikter av Imants Ziedonis (född 1933) med den samlande titeln ”Epiphanien” (i häftet är alla texter översatta från lettiska till tyska). Jag skriver av den första här:

• • •

Versprich mir nichts Großes! Ich brauche es nicht. Siehst du die kleine Zündholzschachtel? Hier wohne ich.

Du kannst deine Sachen holen und zu mir ziehen. Und wenn die Welt in ihrer Größe uns nicht anerkennen will, so bitten wir Adam und Eva, uns nicht gezeugt zu haben.

Siehst du den kleinen Ring hier? In ihm wohne ich. Ich lege ihn auf einen Stein und setze mich hinein. Du kannst dein Fernglas nehmen und zu mir kommen. Setz dich im Ring an meine Seite und schau in die Ferne. Sind es nicht unsere Namen, die am Himmelsrand leuchten?

Versprich mir aber, wenn du kommst, nichts Großes mitzunehmen. Laß die großen Schuhe zurück, an denen sich die Füße wund reiben, und laß den großen Planeten draußen, denn für ihn ist hier kein Platz.

Ich denke nur an das Staubkorn, in das ich Leben einhauchen muß, an das winzige Leben in diesem kleinen Ring.

Jag översätter den tyska texten (av J. Bernstein) till svenska:

Lova mig inget stort! Jag behöver det inte. Ser du den lilla tändsticksasken? Här bor jag.

Du kan hämta dina saker och flytta in hos mig. Och om världen i sin väldighet inte vill godta oss, så ber vi Adam och Eva om att inte ha avlat oss.

Ser du den lilla ringen här? I den bor jag. Jag lägger den på en sten och sätter mig i den. Du kan ta din kikare och komma till mig. Sätt dig i ringen vid min sida och vänd blicken mot fjärran. Är det inte våra namn som lyser där vid himlaranden?

Men lova mig att inte ta med något stort när du kommer. Lämna kvar de stora skorna som fötterna skavs såriga av och lämna den stora planeten utanför, ty för den finns det ingen plats här.

Jag tänker bara på stoftkornet som jag måste blåsa liv i, på det lilla lilla livet i den här lilla ringen.

Ziedonis

Ett svar på ”Imants Ziedonis: Epifani”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *