Quid est herba? Vestis terrae.

gräs

Jag bläddrar i mina latinböcker från skoltiden. Nej, jag har inte kvar särskilt många av mina gamla skolböcker, men latinböckerna har jag velat behålla. Här är ”Schola latina”, nybörjarboken:

Schola latina

Jag läser ett litet kapitel som på ett både djärvt och dråpligt sätt sammanfattar livet och världen. Texten är ett utdrag ur ett pedagogiskt samtal mellan kejsarsonen Pippin och läraren Alkuin och platsen för samtalet är Karl den stores hovskola i Aachen.

A: Quid est ver?
P: Pictor terrae.
A: Quid est autumnus?
P: Horreum anni.
A: Quid est herba?
P: Vestis terrae.
A: Quid sunt olera?
P: Amici medicorum, laus coquorum.
A: Quid est luna?
P: Oculus noctis, praesaga tempestatum.
A: Quid sunt stellae?
P: Nautarum gubernatores, noctis decor.
A: Quid est mare?
P: Limes terrae, divisor regionum, fons imbrium, refugium periculis.
A: Quid est navis?
P: Navis est domus erratica, viator sine vestigiis.
A: Quid est corpus?
P: Domicilium animae.
A: Quid sunt comae?
P: Vestes capitis.
A: Quid est barba?
P: Sexus discretio, honor aetatis.
A: Quid est cerebrum?
P: Servator memoriae.
A: Quid sunt oculi?
P: Duces corporis.
A: Quid est cor?
P: Receptaculum vitae.
A: Quid est sanguis?
P: Humor venarum, vitae alimentum.
A: Quid sunt venae?
P: Fontes carnis.
A: Quid est vita?
P: Beatorum laetitia, miserorum maestitia, exspectatio mortis.

Frågorna och svaren ringlar sig egensinnigt från ”Vad är våren? – Jordens målare” till ”Vad är livet? – De lyckligas glädje, de olyckligas smärta, väntan på döden”. Som rubrik väljer jag ”Vad är gräset? – Jordens klädnad”.

palatskapellet
Palatskapellet i Aachen, byggt omkring 800

8 kommentarer till “Quid est herba? Vestis terrae.”

  1. Men du hade väl inte ”Schola latina” som lärobok? Å andra sidan är den egentligen rätt tidlös.

  2. Hej!
    Tyckte det var roligt med lite latin. Har skrivit ut listan och lämnat den till Höbacken. Björnninnekramar

  3. Johan,

    *Via nova*, jaha, det låter nästan som en anspelning på Dantes *Vita nova*, fast det finns ju tusen andra saker att anspela på och kanske vill titeln bara ange att latinet lever vidare och går ständigt nya vägar.

  4. Hagendahls Lingua Latina, hade jag på min tid. Minns jag rätt så började den med att förtälja att Italien var en halvö: Italia est peninsula. Sedan minns jag just inte så mycket mer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *