Precariato – lite mer om begreppet prekariat

Som jag sa i en kommentar under texten ”Prekariat – om det politiskt korrekta språket”, så vände jag mig till några italienska vänner för att höra efter vad de säger om begreppet ”precariato”. Här är ett svar jag fick – ja, jag frågade också om det är ett ord som används ofta:

Sì, purtroppo si usa moltissimo: nella scuola e nel mondo del lavoro in generale. Nella scuola: si chiamano precari quei professori che non hanno un posto fisso da 10-15 anni e che fanno ormai i supplenti per mestiere, cioè vivono di sostituzioni di colleghi magari per 1-2-8 mesi l’anno poi vengono licenziati dalla scuola per l’estate e richiamati in inverno. Nel mondo del lavoro: a seguito della Legge Biagi (professore universitario di Modena autore della legge che è stato ucciso 4 anni fa dalle Brigate Rosse) i giovani non avranno più un posto di lavoro sicuro e fisso perché adesso il datore di lavoro può licenziare "senza giusta causa", cioè solo perché non servi più.

(Ja, tyvärr används det väldigt mycket: i skolan och i arbetslivet över huvud taget. I skolan: ”prekära” kallas de lärare som inte har någon fast tjänst även om de arbetat i 10-15 år och som har blivit ett slags professionella vikarier; de lever på vikariat för kolleger i kanske 1-2-8 månader om året och sedan blir de uppsagda från skolan under sommaren för att sedan kallas tillbaka till vintern. I arbetslivet: till följd av "Lex Biagi" (universitetsprofessor från Modena och upphovsman till denna lag – dödad av Röda Brigaderna för fyra år sedan) kommer unga människor inte längre att kunna få ett fast arbete eftersom arbetsgivaren kan säga upp dem ”utan rättmätigt skäl”, det vill säga bara för att de inte behövs längre.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *