Pär Lagerkvist in italiano: Ho camminato sotto le stelle

För några veckor sedan publicerade jag dikten ”Under stjärnorna” av Pär Lagerkvist här i italiensk översättning av Giacomo Oreglia. Samtidigt lovade jag att visa ytterligare några Lagerkvistdikter i Oreglias översättning här under hösten. Jag stannar under stjärnorna och väljer dikten ”Jag har gått inunder stjärnor” som jag har starka minnen av från min ungdomstid.

jorden

Jag har gått inunder stjärnor

Jag har gått inunder stjärnor för att komma hit till dig
där du väntat mig med händer som blev varma.
Du skall giva mig din kärlek, du skall smeka, värma mig,
du skall tro att jag är en av livets arma.

Jag har gått inunder stjärnor för att komma fri till dig,
så stolt, så fri som en människa får vara.
Du skall binda mig till jorden, du skall övervinna mig,
att min frihet blir min ljusa tankes bara.

Jag har gått inunder stjärnor för att komma ung till dig,
ung av evigheter, ung av deras glädje.
Här är jorden, där vi bor, jag skall åldras hos dig
till en djupare och hemligare glädje.

Ho camminato sotto le stelle

Ho camminato sotto le stelle per giungere fino a te
qui dove tu mi hai atteso con mani divenute calde.
Tu mi devi dare il tuo amore, carezzare e riscaldare,
tu dovrai credere che io sia uno degli indigenti della vita.

Ho camminato sotto le stelle per giungere libero fino a te,
così fiero, così libero come può essere un uomo.
Tu mi devi avvincere alla terra, tu mi devi soggiogare,
così la mia libertà sarà solo quella del mio radioso pensiero.

Ho camminato sotto le stelle per giungere giovane fino a te,
giovane d’eternità, giovane della loro gioia.
Dove viviamo, qui è la terra, qui io invecchierò presso di te
verso una gioia più profonda e più segreta.

Precis som i ”Under stjärnorna” har Oreglia här släppt rimmen och något går väl därigenom förlorat, men något vinns kanske också…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *