Ur ”Eftertankar” – Klara Johanson

![stärbhuset](/wp-content/PICT0/PICT0652.jpg @alignleft)Även om Klara Johansons texter inte just nu ligger överst på mitt skrivbord eller i mitt huvud heller för den delen, så återvänder jag till dem gång efter annan. Lite i bakhuvudet har jag medan jag publicerade två små Faustserier här (en av kunskapsyn och en om Goethes introduktioner till dramat) dragit upp några linjer för ett ”samarbete” med KJ om Gretchenfiguren i Faust, men det får bli längre fram. Idag har jag plockat ut ett par små aforistiska texter från avsnittet ”Eftertankar” i ”Det rika stärbhuset”:

Exotisk är ett föråldrat ord och för resten naivt. Sällsamma länder och underliga folkslag blir man snart nödsakad att förlägga till en annan planet. Och dessa föreställningar har aldrig varit annat än mänskobarnens löjliga förvåning över att det inte överallt på jorden ser ut och går till som i hemsocknen.

Sigtunaandan sprider sig som en epidemi. Att samlas i det gröna och vecktals diskutera religion och världsbilden och nutidsmänskan med flera svåra ämnen har blivit ett kärt sommarnöje för framstående personligheter. Förr var det bara studenter och gymnasister som ansågs barnsliga nog för frivilliga tankeutbyten av så allvarlig karaktär.

Lärda herrar kan faktiskt inte fatta att kvinnor och barn en gång i tiden talte flytande latin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *