”Kunskapssamhället” – diskussionsöversikt

Nu har en dryg vecka gått sedan det semantiska talkot om ordet ”kunskapssamhället” inleddes. Jag tackar för alla inkomna bidrag och försöker nu sammanfatta det som sagts. Upptäcker någon läsare påtagliga fel eller luckor i min sammanställning, så ber jag henne/honom att höra av sig i kommentaren.

Jag gör nu så att jag radar upp det som jag ser som kärnan eller kärnorna i de respektive debattinläggen:

Ordet ”kunskapssamhälle” ställs bredvid ordet ”samhällskunskap” och dessa båda ords uppbyggnad och innehåll undersöks sida vid sida.

Kunskapssynen i dagens samhälle är mer nyttoinriktad än i tidigare samhällen.

Det har officiellt aldrig definierats vilken kunskap det är som finns i det som kallas kunskapssamhället.

”Kunskap” och ”kunskapssamhälle” kan vara maktpolitiska termer: ”Kunskap är makt”.

I kunskapssamhället handlar kunskap om att sälja tjänster.

Är kunskapssamhället en massa individer med expertkunskap som handlar med denna kunskap sinsemellan?

Kunskapssamhället är ett samhälle utan sammanhang, där människorna är lätta att manipulera för makthavarna.

Hur ser förhållandet mellan termerna ”kunskapssamhället” och ”informationssamhället” ut? Har man minskat på pretentionerna när man mer och mer har gått över till att tala om ”informationssamhället”?

I kunskapssamhället är kunskap en produktionsfaktor, ett sätt att bibehålla västvärldens försprång framför andra delar av världen.

Begreppet ”kunskapssamhället” används gärna när man för ekonomiska resonemang.

Hur mycket ”gammal information” vill man ha i ett kunskapssamhälle?

Ordet ”kunskapssamhället” används ofta på ett manipulativt sätt och det kan fyllas med mycket olika innehåll beroende på vem som som tar det i sin mun och vilka avsikter den talande har.

En regeringspolitiker säger: ”Vi är numera handelsmän i kunskap.”

Kunskap i kunskapssamhället är en typ av kunskap som låter sig kommersialiseras.

I slutet av debatten kommer frågan om vilken plats bildning har i kunskapssamhället. Kanske kan vi längre fram någon gång tillsammans fundera på vad ”bildning” är…

3 kommentarer till “”Kunskapssamhället” – diskussionsöversikt”

  1. Typiskt. Ett så in tressant ord just när jag varit alltför upptagen med annat….! Hmm … kanske man får komma med några senkomna synpunkter, ännu senare idag….

  2. Jonas: Självklart att du väldigt gärna får komma med fler tankar och idéer kring detta begrepp här. Jag ville bara samla synpunkterna – jag vet i och för sig inte hur bra jag har lyckats med det – efter en vecka, som jag hade lovat i början. Naturligtvis är inte frågan slutdiskuterad genom det. Jag ser fram emot din kommande kommentar…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *